Overzicht trainersopleidingen

Wil je graag trainer worden? Hieronder vind je een overzicht met de verschillende niveaus van opleiding voor het wielrennen.

INITIATOR WIELRENNEN

Dit eerste opleidingsniveau spitst zich toe op het initiëren van de wielersport aan beginnende fietsers en jonge rennertjes. De initiator is op de hoogte van alle wielerdisciplines en begeleidt op clubniveau de miniemen en aspiranten, tot eventueel nieuwelingen. Je bent op de hoogte van de belangrijkste didactische principes, kent de juiste weg- en gedragscodes, de basis van fietsmechaniek, je kan eerste hulp bieden bij een ongeval en weet welke eigenschappen op deze jonge leeftijd geoefend kunnen worden om later naar echte ‘training’ over te schakelen.

 

TRAINER B (DISCIPLINESPECIFIEK):
WEGWIELRENNEN - BAANWIELRENNEN - OFF ROAD - BMX

Initiators kunnen instappen in het tweede opleidingsniveau richting trainer B. Met deze kwalificatie ben je in staat om renners van regionaal tot nationaal niveau te trainen en te coachen binnen een clubstructuur of op individuele basis. Je bent op de hoogte van de vereiste aspecten in verschillende domeinen: medisch, ergonomisch, didactisch, trainings- en instructiemethodiek, …

 

TRAINER A (DISCIPLINESPECIFIEK):
WEGWIELRENNEN - BAANWIELRENNEN - B OFF ROAD - BMX

Als derde en laatste opleidingsniveau kan de trainer B instappen om het A-diploma te behalen in de discipline(s) waarin hij zich specialiseert. Als trainer A kan je talentvolle renners detecteren en begeleiden tot hoog niveau. Je kan renners coachen en optimaal trainen om prestaties te leveren op nationale en internationale topcompetities. Met jouw verworven kennis en vaardigheden kan je terecht in een topsportomgeving binnen federaties, clubs en teams.

Op alle niveaus ga je ook zelf op zoek naar nieuwe tendensen en ontwikkelingen en school je jezelf op deze manier verder bij.
Schematisch ziet de opleidingsstructuur er als volgt uit:

Wil je meer detailinfo over de verschillende opleidingsstramienen (vakken, uren,...)? Je vindt die op de website van de Vlaamse Trainersschool.

WEGKAPITEIN

Zoals je zelf merkt in de afbeelding is er nog een geel blokje waarover geen sprake is in de drie uitgeschreven opleidingsniveaus, namelijk WEGKAPITEIN. Deze opleiding is geen verplichting om het ganse traject initiator - tr B - tr A af te werken, maar wel een aanrader voor mensen die op recreatief vlak groepen begeleiden. Deze begeleidingsgerichte opleiding zorgt ervoor dat jij een groep fietsers op sleeptouw kan nemen op een didactisch verantwoorde manier. Jij geeft het goede voorbeeld en zorgt dat alles in goede banen verloopt! Bij een eventueel ongeval of mechanisch defect ken je de juiste handelingen om als verantwoordelijke de groep terug op pad te zetten en te houden.

 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DE OPLEIDINGEN, NEEM DAN CONTACT OP MET DE VERANTWOORDELIJKE WIELERBOND VLAANDEREN.

Kristof De Baets

Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx
Strandlaan 3
9000 Gent
tel: +32 9 321 90 36
kristof.de.baets@cycling.vlaanderen

 © Wielerbond Vlaanderen